Financiële stukken rijk aan informatie

De afgelopen tijd heb ik verschillende financiële stukken van de gemeente Den Helder geredigeerd: zowel de programmarekening als de programmabegroting kwamen voorbij. Het ging er hierbij niet alleen om dat ik de tekst naliep op spelfouten, mijn opdracht was ook de diverse hoofdstukken zoveel mogelijk één stijl te laten worden en de tekst toegankelijk te maken voor het bestuur en andere geïnteresseerden.Omdat verschillende mensen aan de financiële stukken werken, die er elk een eigen stijl op nahouden, is een redactieslag geen overbodige luxe. En het is bovendien leuk om te doen. Normaliter verdiep ik me niet in een gemeentelijke programmarekening of –begroting. Maar de afgelopen maanden heb ik heel wat geleerd over wat er in Den Helder gebeurt en hoe de gemeente haar werk doet. De stukken bieden veel meer informatie dan alleen cijfers. Bovendien zijn zij openbaar. Dus wil je meer weten over wat er in je gemeente speelt? Duik eens in de financiële stukken.

Published by Annerieke Dekker

Eigenaar van ARD tekst en communicatie, allround communicatieadviseur en freelance tekstschrijver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.