Communicatie Levenseindekliniek

Sinds kort ben ik aan de slag gegaan als communicatieadviseur en persvoorlichter bij de Levenseindekliniek. Deze nog jonge stichting groeit hard en de behoefte om de interne en externe communicatie professioneel neer te zetten, is groot. Voor mij is het bijzonder leuk om voor de stichting het communicatiebeleid in al zijn variëteiten te ontwikkelen. EnContinue reading “Communicatie Levenseindekliniek”

Financiële stukken rijk aan informatie

De afgelopen tijd heb ik verschillende financiële stukken van de gemeente Den Helder geredigeerd: zowel de programmarekening als de programmabegroting kwamen voorbij. Het ging er hierbij niet alleen om dat ik de tekst naliep op spelfouten, mijn opdracht was ook de diverse hoofdstukken zoveel mogelijk één stijl te laten worden en de tekst toegankelijk teContinue reading “Financiële stukken rijk aan informatie”

Allemaal blije bloggers

Vredesbeweging PAX heeft verschillende blogs. Een van de blogs heb ik op verzoek goed bekeken en geëvalueerd met de medewerkers die regelmatig artikelen voor het blog schreven. Zij zijn elk op hun eigen vakgebied heel deskundig, maar hadden soms wat moeite om voor een groter publiek toegankelijke teksten te schrijven. Bovendien was de informatie dieContinue reading “Allemaal blije bloggers”