Communicatie Levenseindekliniek

Sinds kort ben ik aan de slag gegaan als communicatieadviseur en persvoorlichter bij de Levenseindekliniek. Deze nog jonge stichting groeit hard en de behoefte om de interne en externe communicatie professioneel neer te zetten, is groot. Voor mij is het bijzonder leuk om voor de stichting het communicatiebeleid in al zijn variëteiten te ontwikkelen. EnContinue reading “Communicatie Levenseindekliniek”

Dankbaar voor een boeiend jaar

Zo aan het begin van een nieuw jaar kijk ik graag terug en vooruit. 2015 was een boeiend jaar. Als communicatieadviseur en persvoorlichter werkte ik voor twee organisaties waar ik mij bijzonder thuis voel: VluchtelingenWerk Nederland en PAX. Ik ben dankbaar dat ik een bijdrage heb kunnen leveren aan het goede werk dat zij doen.Continue reading “Dankbaar voor een boeiend jaar”

Financiële stukken rijk aan informatie

De afgelopen tijd heb ik verschillende financiële stukken van de gemeente Den Helder geredigeerd: zowel de programmarekening als de programmabegroting kwamen voorbij. Het ging er hierbij niet alleen om dat ik de tekst naliep op spelfouten, mijn opdracht was ook de diverse hoofdstukken zoveel mogelijk één stijl te laten worden en de tekst toegankelijk teContinue reading “Financiële stukken rijk aan informatie”