Voorlichtingsfilm over asielprocedure

Wat leuk! Ik ben bij VluchtelingenWerk Nederland aan de slag gegaan als interim projectleider. Samen met de ketenpartners van VluchtelingenWerk maken we een voorlichtingsfilm over de asielprocedure. De film helpt de asielzoekers met hun voorbereiding op de procedure. Daarnaast komt er een brochure over de asielprocedure voor kinderen van asielzoekers. Zij weten vaak wel dat de procedure bepalend is voor hun toekomst, maar wat er nu precies gebeurt, isĀ nogal eens onduidelijk. De brochure helptĀ de kinderen de asielprocedure beter te begrijpen, zodat zij zich minder onzeker voelen over wat er in hun omgeving gebeurt.

Published by Annerieke Dekker

Eigenaar van ARD tekst en communicatie, allround communicatieadviseur en freelance tekstschrijver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.