Ontwikkeling haven Den Helder

Voor de gemeente Den Helder maak ik de webteksten over de ontwikkeling van de haven. Het is een complex, maar bijzonder interessant onderwerp. Ontwikkeling van de zeehaven en het achterliggende gebied biedt kansen op economische groei voor de hele regio.

 

Trends en ontwikkelingen in de olie- en gassector bieden goede vooruitzichten. Evenals investeringen in duurzame energiebronnen als windturbineparken op zee. De gemeente zet niet alleen in op de ontwikkeling van het havengebied. Den Helder vergroot het opleidingsaanbod voor duurzame energieopwekking. De gemeente versterkt de kennisclusters die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling. En past de infrastructuur in en rond Den Helder aan. Zo wordt de regio een interessant vestigingsgebied voor het bedrijfsleven.

 

Het draait echter niet alleen om het creëren van extra werkgelegenheid en optimale ondersteuning van het bedrijfsleven. Ook het in stand houden van het voorzieningenniveau en het vergroten van de leefbaarheid zijn belangrijke doelstellingen.

Published by Annerieke Dekker

Eigenaar van ARD tekst en communicatie, allround communicatieadviseur en freelance tekstschrijver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.