Film in première

De voorlichtingsfilm Asiel in Nederland van VluchtelingenWerk Nederland is af. De film is bedoeld om asielzoekers die in Nederland arriveren duidelijk te maken wat de asielprocedure inhoudt en hoe zij zich het beste kunnen voorbereiden op die procedure. VluchtelingenWerk heeft mij ingehuurd om het project in goede banen te leiden. De film is tot stand gekomen in samenwerking met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor de film heb ik samen met regisseur Saskia Flipsen het nodige vooronderzoek gedaan. Het script is door de diverse betrokken partijen beoordeeld en daar waar nodig aangepast. Voor de filmopnames gingen we naar het aanmeldcentrum in Zevenaar, het aanmeldcentrum in Ter Apel en naar de procesopvanglocatie in Wageningen. In Ter Apel maakten we ook opnames bij de Koninklijke Marechaussee, de Vreemdelingenpolitie, de GGD en bij Medi-First.

Voor het aanmeldcentrum in Schiphol hebben we een aparte versie gemaakt, omdat de procedure daar in een gesloten setting plaatsvindt. De eerste versie van de film heb ik getest op asielzoekers. Toen het verhaal definitief was, hebben we het laten vertalen in de tien meest voorkomende hoortalen (de taal waarin de asielzoeker gehoord wordt door de IND).

Asiel in Nederland gaat over de algemene asielprocedure, die acht dagen duurt. In die periode worden verschillende stappen gezet, aan de hand waarvan de Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of de asielzoeker in Nederland mag blijven of niet. Het is daarom uitermate belangrijk dat de asielzoeker begrijpt wat deze stappen inhouden. Door het laten zien van de film, ondersteund met mondelinge voorlichting en schriftelijk voorlichtingsmateriaal, wil VluchtelingenWerk de asielzoeker optimaal voorbereiden op de asielprocedure.

Published by Annerieke Dekker

Eigenaar van ARD tekst en communicatie, allround communicatieadviseur en freelance tekstschrijver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.