Informatiemap voor voorlichters

Herkent u het probleem? Een project loopt al. Van alle kanten komt informatie op u af, maar eigenlijk ontbreekt de tijd om alles overzichtelijk op te bergen en ordelijk bij elkaar te houden.

VluchtelingenWerk Nederland benaderde mij met de vraag of ik een informatiemap kon samenstellen voor de voorlichters van het project Tell Me! Dit is een project waarin voorlichting over de asielprocedure wordt gegeven aan kinderen van asielzoekers.

Het ging om het zoeken van de juiste map, het maken van een logische indeling, de vormgeving regelen en daarnaast het redigeren van de beschikbare informatie. Het was weer eens heel wat anders om te doen. Een afwisselende klus. En het resultaat mag er zijn.