Manisch-depressiviteit uit de taboesfeer

Levensverhaal Lies Bijwaard Onder de noemer ‘Ieder mens een verhaal’ schrijf ik levensverhalen. Eén van deze verhalen is onlangs uitgegeven.

In Een deken tegen de kou vertelt Lies Bijwaard hoe het is om te leven met manisch-depressiviteit. Ook al wordt haar leven gekenmerkt door heftige incidenten, zij vertelt hierover op een nuchtere, vaak humoristische manier.

Lies schreef veel ervaringen op. Samen maakten we er een compleet verhaal van. Het boekje kost € 10, exclusief verzendkosten. Geïnteresseerden kunnen hun gegevens via Ieder mens een verhaal doorgeven.